Date personale

Acest modul conține datele cu caracter personal ale beneficiarilor, precum și parametrii necesari pentru înregistrarea datelor de furnizare efectivă a serviciilor și decontarea serviciilor de îngrijire. De asemenea, aici se înregistrează datele rudelor beneficiarilor și evenimentele și datele care apar în timpul vizitelor și a altor contacte în timpul perioadei de îngrijire.

Modulul oferă mult spațiu pentru înregistrarea datelor, dar aceste date nu sunt în totalitate necesare funcționării programului. 

img