Szolgáltatások elszámolása

A HCMC programcsomag legnépszerűbb modulja megoldja a gondozottak térítési díj nyilvántartását a jogszabályokban előirt módon, valamint az igénybevett egyéb szolgáltatásokról is elkészíti a számlákat és bizonylatokat az elszámolási előírásoknak megfelelően. A programcsomag lehetőséget biztosít   az ellátott által fizetett gyógyszer és egyéb költségek rögzítésére és arról összevont vagy külön számla készítésére is. A felület nagyon modern, gyors adatkezelést tesz lehetővé, továbbá az adatbázis teljesen átláthatóvá válik, szép esztétikus formában tekinthetők át a lerögzített adatok.

A személyes gondoskodást nyújtó alapellátások közül térítési díjat lehet kérni a szociális étkezésért, házi segítségnyújtásért, nappali ellátásért, személyszállításért. A modul használatával az előírásoknak megfelelő formai elemeket tartalmazó számla állítható össze. Lehetőség nyílik több típusú szolgáltatás (pl: házi segítségnyújtás, szociális étkezés) egy számlán történő összegyűjtésére.

 A Modul használatával a számlák elkészítésére szánt idő jelentősen lerövidül, mert elegendő az egyes moduloknál az adatrögzítést napi rendszerességgel elkészíteni a számla összeállítása ezt követően már pillanatok műve. Nem szükséges magas szintű pénzügyi szaktudás a számlák összeállításához, mindössze 5 lépés elsajátítása. 1. lépés: ellátott személyi adatainak beemelése, 2. lépés: teljesítési idő beállítása, 3. lépés: fizetési határidő beállítása, 4. lépés: fizetési mód beállítása (átutalás, készpénz, csekk) 5. lépés: számlázandó tételek beemelése és a számla nyomatása.

Az intézményi házipénztár  menü használatával az intézmény működéséhez szükséges pénzmozgások komplex nyilvántartására nyilik lehetőség.

Az elszámolandó szolgáltatások és differenciált térítési díjak menü alkalmazásával elérhetővé válik a tényleges ellátási költségek meghatározása. A modul alkalmazása megoldja az alulfinanszírozásának problémáját, mert a tényleges költségeket rendel az elvégzett feladatok mellé.

Tájékoztató kisfilmünkből ismerje meg a HCMC programcsomag Szolgáltatások  modul működésének részleteit.

img