Személyi adatok

A HCMC programcsomag személyi adatok nyilvántartása modul  a szolgáltatást igénylők  személyi adatait tartja nyilván, valamint a gondozási folyamat során a gondozási folyamat dokumentálásához és a térítési díjak nyilvántartásához, elszámolásához szükséges paramétereket. Nyilvántartja még a gondozottak hozzátartozóinak adatait és a gondozási időszak folyamán a látogatásokkal és egyéb kapcsolattartással előfordult eseményeket és adatokat is. Az adatokból elkészíti mindazon listákat és statisztikai kigyűjtéseket, amelyeket az adatok lehetővé tesznek.

A személyi adatok modul tartalmában megegyezik az előgondozási modullal és abból használ minden az ellátás biztosításához szükséges adatot.

A modul jelentősen több adatrögzítési lehetőséget biztosít mint ami a gondozottak szokásos nyilvántartásához szükséges, ezért célszerü a használatot megelőzően áttekinteni ,hogy mely adatrögzítési ablakokat kívánjuk használni, mert minden adat rögzitése nem szükséges.

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások számára lehetőség nyílik elektronikus nyilvántartás vezetésére.  A programcsomag teljeskörű elektornikus személyi nyilvántartás vezetését biztosítja a jogszabályi előírásoknak előírásainak megfelelően.

A modul működésének részleteit megismerheti kisfilmünkből.

img