Teljes körű adatkezelés, ütemezett feladatkezelés és egyéb szolgáltatások megvalósítása tartozik az alap funkciókhoz.

Mielőtt megismeri a HCMC program részleteit olvassa el a Mi ez a program? című részt, mert az általános működési feltételekről ott talál fontos információkat.

A programcsomagot a szociális ágazatban gondozott emberek ellátásában tudják igen hatékonyan használni a következő ellátási formákban:

  • Idősellátásban, az Idős otthonokban segítséget nyújt a program csomag a számítógépes adatfeldolgozásban a személyes gondoskodást nyújtó ellátás teljes dokumentálásában, az előgondozástól kezdve. Elkészíthető a programmal a szakellátás napi feladatainak kezelése, sz egyéni gondozási terv, az életjelenség napi feladatainak nyilvántartása, esetleges Decubitus ápolási feladatok rögzitése, kezelése, a gondozottak napi folyadékbevitelének nyilvántartása, a napi eseménynapló rögzitése, a napi jelenléti és étkezési napok nyilvántartása. az alap gyógyszerlista, a gyógyszerek nyilvántartása, recept írás, orvosi vizsgálatok rögzitése, a szociális szakellátás dokumentálása, a személyi térítési díj elszámolása, a gondozottak pénz és egyéb anyagainak nyilvántartása és leltárának elkészítése, intézményi ingó leltár készítése, stb. A személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátási formák keretein belül is tud még segítséget nyújtani az előbb nevezett feladatkörökben.

A következő ellátási formákban használható még  hatékonyan a programcsomag:

  • Fogyatékos ellátásban személyi gondoskodást nyújtó ellátásban, nappali ellátásban, közösségi ellátásban, átmeneti ellátásban, szociális étkeztetésben, házi segítségnyújtásban, jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban, támogató szolgálatban, a családsegítés és gyermekjóléti feladatok nyilvántartásában, ahol a tevékenységek teljes dokumentálását elvégzi az adatokból kinyerhető statisztikai adatokat is tovább szerkeszthető formában szolgáltatja.