jogszabályváltozásoknak megfelelő programfejlesztés

Programfejlesztés a 2017. évi jogszabályváltozásoknak megfelelően

A H-Cloud-Mszoft complex programcsomagban az alábbi  jogszabály változások kerültek átvezetésre.

A házisegítségnyújtás modul két menűje átalakításra került  . Külön vált a személi gondozás és a szociális segítés a jogszabály változásnak megfelelően. Lehetővé vált a naprakész perc alapú nyilvántartás időszakra, ellátottra, tevékenységre, gondozóra és sok más szűrés feltételel kibővítve.

A nyomtatvány menüben az 1/2000.(1.7.) SzCsM rendeletben meghatározott gondozási napló készíthető el . Így lehetővé válik a területileg tagolt, a központtól távol dolgozó szociális gondozók naprakész feladatjelentése a szociális szolgáltató központ felé.

 img